# شعر_سپید

1175

                                                                                          1175سال است که چشمانم 1175 سال است که آسمان 1175 سال است که خورشید 1175 سال است که زمین 1175 سال است که ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 46 بازدید