# مدیریت

سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS)/ قسمت پنجم

سیستمهای اطلاعاتیهمانطور که ذکرشد به علت گستردگی وپیچیدگی موجوددرسیستمها، مدیران اطلاعات ومتخصصان اطلاعاتی از سیستمهای اطلاعاتی یعنی سیستمهایی که به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید